RE/MAX Centrum

Až 150 000 nemovitostí letos propadne státu.

Nebude to třeba i ta Vaše?

Letošní rok 2023 je v souladu s novým občanským zákoníkem posledním rokem, kdy se mohou skuteční vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva k nemovitostem s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. To znamená, že nemovitost nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci.

Jak se může stát, že nemovitost nemá správně zapsaného majitele?

Většina nedostatečných zápisů je z období 1948 - 1989, kdy se katastr nemovitostí řádně neudržoval a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec.

V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou z dnešního pohledu dostačující. Na mapách se například nezakreslovaly hranice soukromých pozemků užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací.

V některých případech by v situaci nic netušícího vlastníka mohly být právnické osoby, na které byly nemovitosti převedeny zákonem, například obce, tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace, které byly privatizovány, a na část majetku se zapomnělo.

Dodnes existuje nad 150 tisíc takových nemovitostí. Převážnou většinu z nich tvoří pozemky. Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní pozemky, nejnižší pak chmelnice. V seznamech lze nalézt i stavby, jako jsou garáže či chaty.

Zdroj: uzsvm.cz

Potřebujete poradit? Napište nám.

*
*
*
fname: email: lname: phone: fullname:

 

Autor: Nikola Repaská