RE/MAX Centrum

Co se účinností nového stavebního zákona změní?

Nový stavební zákon nabývá účinnosti k 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (infrastrukturní stavby jako např. dálnice). Pro jiné než vyhrazené stavby nabývá účinnosti od 1. 7. 2024.

Drobné stavby 

Novela majitelům zlepšuje manévrovací prostor u drobné stavby na pozemku rodinného domu nebo určené pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením, využití stavby nesmí být  být pro podnikatelskou činnost. S novým zákonem se limit pro takovou stavbu, která nevyžaduje povolení, zvyšuje z 25 na 40 metrů čtverečních. Stavebník ji může provést svépomocí a vzdálenost od hranic sousedních pozemků musí být nejméně 2 metry. Kromě této změny by dokumentace pro povolení staveb měla být jednodušší než pro stavební povolení podle starého stavebního zákona.

Mobilní domy 

U skleníků a bazénů zůstanou podmínky stejné, také maximálně do plochy 40 metrů. Novým bodem v této kategorii je pak výrobek plnící funkci stavby, jako mobilní dům. A to včetně základové konstrukce, maximálně do 55 metrů čtverečních zastavěné plochy a do čtyř metrů výšky. U oplocení a opěrných zdí se ruší podmínka, že nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím. Pro ostatní zahradní stavby, které nevyhovují kritériím pro drobnou stavbu, je nutné získat standardní povolení. Většinou by to však mělo být možné ve zrychleném řízení, pokud budou souhlasit všichni sousedé. 

Černé stavby

Za stanovených podmínek bude možné legalizovat i černé stavby. Musí být ovšem v souladu s územním plánem obce či územními opatřeními. Rovněž bude nutný soulad s veřejnými zájmy či požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměrem je, aby na menší stavby, které mají lidé na zahradě, jako jsou pergoly či kůlny, které splňují podmínky, bylo možné získat dodatečné povolení. 

Další změny

  • Stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Stavebník ale bude nadále moci odevzdat vybrané podklady v listinné podobě. 
  • Nově se bude v jediném řízení stavba posuzovat jak z hlediska jejího umístění, tak z hlediska jejího povolení.  
  • Nový stavební zákon upravuje konkrétní lhůty pro vydání povolení záměru. Například u tzv. jednoduchých staveb bude povolení vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti. Ostatní stavby bude stavební úřad muset posoudit do 60 dnů ode dne podání žádosti. Lhůtu si bude moci stavební úřad prodloužit, v obou případech ovšem pouze o 60 dnů. 
  • Pokud stavebník nedoloží k žádosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad si je vyžádá sám, aniž by vyzýval k doložení stavebníka nebo kvůli tomu zastavoval stavební řízení. 
  • Zavádí se apelační princip při posouzení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud stavební úřad nevyhoví odvolání podanému proti jeho rozhodnutí, posoudí odvolání nadřízený stavební úřad. Spis se už nebude vracet na prvostupňový stavební úřad. 
  • Stavebník bude moci stavební úřad požádat o předběžnou informaci zejména o hlediscích, podle kterých bude stavební úřad posuzovat žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru a za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět. 
  • Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který je v gesci Ministerstva životního prostředí, zavádí jednotné environmentální stanovisko (JES), které bude vydáváno jako závazné stanovisko. JES nahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí z oblasti životního prostředí, vydávaná dosud podle devíti různých zákonů (například zákona o ochraně přírody a krajiny, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší apod.). 

Chcete vědět více? Přečtěte si podrobnější článek: 10 změn, které přináší nový stavební zákon

Potřebujete pomoci s dodatečným povolením? Napište nám.

*
*
*
fname: fullname:
Zdroj: Stavební zákon (zpracování Tomáš Bojda, makléř RE/MAX Centrum), Frank Bold Advokáti

 

Autor: Nikola Repaská