Daň z nemovitých věcí v roce 2022

 

Říká se, že existují dvě 100% jistoty, a jednou z nich jsou právě daně. Pojďme si proto připomenout, jaké povinnosti čekají vlastníky nemovitostí, nebo ty, kdo nemovitost prodali. Kdo je či není povinnen podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022?

Koupili jste v roce 2021 nemovitost, nebo provedli nějaké změny?

Pak musíte do pondělí 31. ledna 2022 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

  • Daňové přiznání je totiž povinnen podat každý, kdo v předcházejícím roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost. A to i v případě, že jste uzavřeli kupní smlouvu a podali návrh na vklad vlastnického práva v minulém roce, ale katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva až letošním roce, protože vlastníkem nemovitosti se stáváte zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastrální úřad.
  • Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na přiznané nemovité věci (daňové přiznání podané v minulých letech) provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně, i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastrálního úřadu.

Jako vlastník nemovitosti jste pak povinni každý rok zaplatit daň z nemovitostí, kdy termín pro úhradu celé daně nebo její první splátky je stanoven nejpozději do 31. května.

Prodali jste v roce 2021 nemovitost?

Pak jste povinni tuto skutečnost ohlásit správci daně nejpozději do 31. ledna a odhlásit se z daně z nemovitostí.

  • Forma, jakou máte odhlášení z daně realizovat není zákonem stanovena, ani pro to nebyl úřední tiskopis. Uvedenou skutečnost lze tedy sdělit příslušnému správci daně neformálním způsobem, obvykle dopisem, který obsahuje potřebné identifikační údaje poplatníka daně a nemovité věci.

Prodali jste v roce 2021 pouze jednu ze svých nemovitostí?

Pak jste povinní podat daňové přiznání v němž tuto změnu zohledníte a to nejpozději do 31. ledna, v tomto případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně.

  • Daňové přiznání pak můžete podat buďto jako řádné a ve formuláři vyplnit všechny nemovité věci ve Vašem vlastnictví k 1. lednu zdaňovacího období, nebo můžete podat pouze dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete vzniklé změny a výpočet celkové daně.

Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud

jste poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u vás skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, také není důvodem pro podání daňového přiznání.

 

Hodila by se Vám odborná rada nebo pomoc?

*
*
*
*
fullname: fname: phone:

 

* Více informací k povinnosti placení daně a podání daňového přiznání najdete na webu Finanční správa, nebo pak ve sbírce zákona č. 338/1992 o dani z nemovitých věcí. Oba zdroje použity jako podklad pro tento článek.

 

Autor: Nikola Repaská