RE/MAX Centrum

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti v roce 2022

 

Osvobození od daně z příjmu

Nemovitost vlastníte více než 5 let

Pokud prodáváte nemovitost, kterou jste nabyli do 31.12.2020 jste od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozeni po 5 letech od jejího nabytí.

Nemovitost vlastníte více než 10 let

Pokud jste nemovitost nabyli od 1.1.2021 jste od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozeni po 10 letech od jejího nabytí.

Nemovitost vlastníte minimálně 2 roky a máte v ní trvalé bydliště

Pokud vlastníte nemovitost a máte v ní trvalé bydliště nejméně po dobu 2 let, jste od daně osvobozeni.

Použijete získané prostředky na nové vlastní bytové potřeby

Pokud prodáte nemovitost a prostředky z prodeje použijete na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, kdy jste peníze získali nebo použijete částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Příklad: V lednu 2022 jste prodali nemovitost v hodnotě 5 mil. korun. Tato částka bude od daně z příjmu osvobozena, pokud v jste v období od 1.1.2021 do 31.12.2023 investovali nebo budete investovat částku 5 mil. na řešení vlastních bytových potřeb.

Pozor! Osvobození od daně musíte nahlásit na Finanční úřad. Pokud chcete být osvobozeni od daně z příjmu z důvodu investice získaných prostředků z prodeje do vlastních potřeb bydlení, musíte tuto skutečnost oznámit svému správci daně. Pokud tak neučiníte, nemůžete osvobozeni od daně z příjmu využít. Tato ohlašovací povinnost nabyla platnosti od roku 2021.

Při prodeji družstevního bytu

Pokud prodáváte nemovitost po 5 letech od jejího nabytí, jste od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozeni, pokud nemovitost vlastníte jako fyzická osoba.

V ostatních případech zaplatíte daň z příjmu.

Daň z příjmu u fyzických osob

Jako fyzická osoba zaplatíte daň z příjmu ve výši 15%. Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Tzn. že příjmem je vámi získaná cena z prodeje a výdajem cena, za kterou jste nemovitost koupili. Mezi další nejčastější výdaje se pak řadí např. právní náklady, posudky, opravy, technické zhodnocení, náklady za realitní služby, a pod.

Příklad: V roce 2015 jste si koupili byt v hodnotě 2.000.000 Kč. V roce 2019 jste byt prodali za cenu 2.500.000 Kč. V obou případech (nákup i prodej) jste měli výdaje za právní servis, úschovu kupní ceny u advokáta a provizi realitní kanceláři. Celkové prokazatelně vynaložené výdaje činí 150.000 Kč. Základem daně je částka 2.500.000 – 150.000 – 2.000.000 = 350.000 Kč. Tato částka se zahrne do základu pro daň z příjmu a daň z příjmu pak činí 52.500 Kč.

Daň z příjmu u právnických osob

Vlastní-li nemovitost právnická osoba, započítává výnosy a náklady z prodeje nemovitosti do svého základu daně a z něho hradí daň z příjmu právnických osob ve výši 19%.

Jak zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti uvedete v daňovém přiznání k dani z příjmu, které musíte podat svému místě příslušnému finančnímu úřadu do 31. března za uplynulý kalendářní rok. Do tohoto data také musíte daň z příjmu zaplatit.

 

Hodila by se Vám odborná rada nebo pomoc?

*
*
*
*
phone: fullname: fname:

Doporučené články

 • Jak prodat nemovitost za nejvyšší cenu?

  Připravili jsme pro Vás miniseriál o tom, jaký vliv má na úspěšný prodej kvalitné prezentace nemovitosti, její propagace a um makléře. Přečtěte si celý článek.

 • Ceny nemovitostí stále rostou.

  Připravili jsme přehled toho zásadního, co v posledních letech mělo značný vliv na růst cen nemovitostí, a co můžeme očekávat dál. Přečtěte si celý článek.

 • Vývoj na realitním trhu.

  Jak probíhá prodej nemovitostí současným trendem formou aukce? Jaký vliv na prodej má zvyšování úrokových sazeb? Přečtěte si celý článek.

 • Aktuality ze světa realit

  Každý měsíc pro Vás připravujeme nové články s novinkou nebo zajímavostí ze světa realit. Buďte s námi v obraze. Prohlédnout si všechny články.

Prodávejte s námi rychle a za maximální cenu

Poskytneme Vám kompletní realitní služby

Jsme Vaši partneři

Naši klienti jsou naši partneři a mají od nás vždy 100% pozornost a péči. Respektujeme a chráníme Vaše zájmy a potřeby.

 

Jsme Vaše jistota

Co slíbíme, s maximálním úsílím dodržíme. Našim cílem je jednat ve Váš prospěch a prodat za co nejvyšší možnou cenu.

 

Jsme Váš úspěch

Spolehlivost a kvalita našich služeb jsou zárukou úspěšného prodeje a naší odměny, na kterou si umíme vydělat.

 

 

Autor: Nikola Repaská