RE/MAX Centrum

Oprav dům po babičce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustilo v září 2023 dotační program pro české domácnosti Oprav dům po babičce. Hlavním cílem dotačního programu je plnění klimatických závazků a úspora energií. Má motivovat ke komplexnější rekonstrukci - k zateplení, výměně oken a modernizaci vytápění, jejímž výsledkem by měl být dům s nízkou energetickou náročností.

Jaké jsou podmínky pro žádost o dotaci?

 • Dotace se vztahuje na rodinné domy nebo rekreační objekty, které jsou využívány k trvalému bydlení. 
 • Nárok na dotaci z tohoto programu budou mít jen domácnosti s jednou nemovitostí k určenou k bydlení. Pokud domácnost vlastní zároveň například les nebo pole, omezení se na ni nevztahuje.
 • Všichni členové domácnosti musí mít v dané nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení po dobu 10 let od dokončení projektu (neplatí pro nezletilé, kteří se mezitím osamostatní).

Jaké podmínky musí splňovat nemovitost?

 • Nemovitost, na kterou se dotace poskytuje, musí mít stavební povolení vydané před 1.7.2013.
 • Nemovitost musí mít maximálně 3 bytové jednotky, 2 nadzemní patra a maximální plochu 350 m2, z níž je maximálně 20% využíváno k podnikání nebo pronájmu.
 • Nemovitost může být zastavena vůči bance, ale nesmí na ní váznout omezení, které brání plnému nakládání s nemovitostí jako např. exekuce, soudcovské právo, insolvence apod.

Kdo může o dotaci požádat?

 • O dotaci mohou žádat ekonomicky aktivní občané.
 • O dotaci mohou požádat jak zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti či rodiče na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.
 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti a mít právo s ní nakládat.

Další bonus k dotaci

 • Vybraná hospodářsky a sociálně ohrožená území: 10% (seznam obcí)
 • 10 tisíc korun za druhé a každé další opatření
 • Environmentálně šetrné řešení: 300 korun za bod, max 30 tisíc korun
 • Za každé nezaopatřené dítě získá domácnost bonus až 50 tisíc korun. Bonus platí i pro děti, které se narodí do roku 2030.

Jaké jsou podmínky pro čerpání dotace?

 • Základní podpora v tomto programu je omezená na maximálně 50% přímých realizačních výdajů a zároveň na maximálně 1 milion korun na komplexní zateplení.
 • Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem.
 • Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace optimálního zateplení včetně například oken.
 • Současně je možné požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jedná se třeba o instalaci fotovoltaiky, výměnu zdroje tepla, ohřev vody, systémy pro akumulaci dešťovky či dobíjecí bod pro automobil.
 • Podpora se vztahuje na výdaje vynaložené po 1. lednu 2021.
 • Žádat je možné o finance na budoucí výdaje a v omezené míře i zpětně na úpravy, které už na domě byly uskutečněny.
 • O dotaci je možné požádat i v průběhu zateplování.

Kolik můžete získat na projekt?

 • 50% z celkových způsobilých výdajů, až 1 milion korun
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • Podpořeny budou realizace uskutečněné po 1. lednu 2021.

Další možnosti podpory, o které můžete požádat:

 • Kotle, kamna a tepelná čerpadla: Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo, dotace 45 000 – 140 000 Kč
 • Fotovoltaické systémy: Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě, dotace 60 000 – 200 000 Kč
 • Příprava teplé vody, solární ohřev: Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla, dotace 45 000 – 60 000 Kč
 • Řízené větrání s rekuperací: Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, dotace 105 000 – 105 000 Kč
 • Využití tepla z odpadní vody: Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému, dotace 5 000 – 50 000 Kč
 • Zelená střecha: Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele, dotace 800 – 100 000 Kč
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda: Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou, dotace 27 000 – 105 000 Kč
 • Elektromobilita: Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz, dotace 15 000 – 15 000 Kč
 • Dotační bonusy: Bonusy jsou určeny pro žadatele s nezletilými dětmi, pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení, dotace 300 – 50 000 Kč

Jak podat žádost a kde najdete formulář pro získání dotace?

Formulář najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí. Žádost se podává online. Je nutné se přihlásit Identitou občana nebo pomocí Bank ID. Doložit je nutné například projektovou dokumentaci, závěrečnou zprávu odborného technického dozoru, fotodokumentaci, faktury nebo souhlas spoluvlastníků nemovitosti. Podrobně jsou nutné doklady rozepsané v závazných pokynech programu.

Žádost musí splňovat několik podmínek:

 • Žádost bude muset povinně obsahovat opatření v oblasti zateplení, k tomuto lze doplnit další opatření z ostatních oblastí podpory.
 • Žadatel je povinen umožnit pořízení fotodokumentace podpořených opatření fondem pověřenou osobou a použití této fotodokumentace, technických, ekonomických a environmentálních údajů ze žádosti a jejích příloh za účelem prezentace projektů podpořených z programu. 
 • Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem, kteří mají veškerá zákonná oprávnění.

Bonus na závěr: Možnost výhodného úvěru

Kromě dotace mohou žadatelé od ledna 2024 získat i zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Půjčka bude mít zvýhodněný úrok bez nutnosti zástavy nemovitosti, fixaci úrokové sazby po celou dobu splatnosti, vyřízení úvěru a dotace bude možné na pobočce spořitelny a měsíční náklady úvěru přijatelné i pro nízkopříjmové domácnosti.

Během roku 2024 mají začít stavební spořitelny a případně i banky nabízet zvýhodněný úvěr, vázaný právě na rozhodnutí z tohoto programu. Ten může ještě více pomoci lidem, kterým na celkové náklady nepostačí dotace. Úroky se budou pohybovat mezi třemi a čtyřmi procenty. Možná bude i fixace úrokové sazby po celou dobu splácení.

Potřebujete poradit s čerpáním úvěru? Naše specialistka Pavlína Vám ráda pomůže.

*
*
*
fullname: fname: lname: phone:
 
Zdroj: MZP, E15, SZ, novazelenausporam.cz

 

Autor: Nikola Repaská