RE/MAX Centrum

Jak prodat pozemek

Poradíme Vám jak prodat Váš pozemek co nejvýhodněji a za maximální možnou cenu, i když třeba není zrovna veden v katastru jako stavební.

Co to je pozemek?

Pozemek je část zemského povrchu s faktickým nebo právním ohraničením. Jedná se o základní druh nemovité věci. V katastru nemovitostí jsou jednotlivé pozemky rozděleny do parcel, které jsou zde pak zapsány. Zápis v katastru nemovitostí je rozhodující skutečností pro určení výmery Vašeho pozemku a povolený způsobužívání. Pokud se výjimečně stane, že se rozcházejí informace v katastru s realitou, pak platí zápis v katastru, pokud byste chtěli realizovat změnu, budete si muset nechat vypracovat nový geometrický plán a zahájit samostatn řízení na katastrálním úřadě.

Pozemek nebo parcela?

Jeden pozemek často tvoří několik parcel, které mají své vlastní číslo, které uvádíte do kupní smlouvy. Pokud tedy prodáváte pozemek, vždy byste měli přesně vymezit jeho rozměr a o jaký typ pozemku se jedná. Výhodou je pokud současně znáte územní plán obce, zda se na pozemku může stavět, a případně za jakých podmínek. 

Druhy pozemků

Právní předpisy pozemky dělí na zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost), lesní pozemky, vodní plochy, zastavené plochy a nádvoří a ostatní plochy.

Jak určit cenu pozemku

Cenu pozemku významně ovlivňuje jeho tržní hodnota, pak především lokalita a územní plán obce, ve které se pozemek nachází, a který určuje zastavitelnné území obce, což může pro Vás znamenat, že pokud vlastníte zahradu, která je v zastavitelném území obce, pak ji můžete prodat za hodnotu stavební parcely. 

Ke stanovení správné ceny Vašeho pozemku Vám může značně pomoci cenová mapa, která eviduje všechny prodané i nabízené pozemky. Pro stanovení ceny je dále potřeba také zohlednit členitost a orientaci pozemku, jeho okolí, zasíťování, občasnskou vybavenost v okolí, dopravní dostupnost, a pod.

Pokud si nejste jisti, jak nacenit váš pozemek. Naši makléři Vám tím rádi pomůžou. Poradí Vám jak stanovit cenu tak, abyste pozemek prodali za maximální možnou cenu a současně tak, aby byl prodej realizovatelný. Odhad tržní ceny máte zdarma.

Postup při prodeji pozemku

Pokud máte kupce pro Váš pozemek, je potřeba zjistit, jaké má kupující finanční možnosti. Podle toho pak uzavřete s kupujícím rovnou kupní smlouvy za podmínky, že kupující může uhradit kupní cenu ihned, tedy má zajištěné zdroje financování, respektive vlastní zdroje. Nebo nejprve s kupujícím uzavřete smlouvu o smlouvě budoucí, to znamená, že si kupující nejprve potřebuje zajistit financování např. uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru, v takovém případě je pak smlouva o smlouvě budoucí potřebný dokument, který banka vyžaduje pro schválení a uzavření hypoteční smlouvy.

Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje všechny dohodnuté podmínky s kupujícím ohledně budoucí kupní smlouvy - kupní cenu a způsob její úhrady. Poté, co si kupující vyřídí úvěr na koupi pozemku, můžete uzavřít kupní smlouvu na pozemek.

Kupní smlouva pak zahrnuje správnou specifikaci pozemku, tak jak je zapsán v katastru nemovitostí, a způsob uhrazení kupní ceny. Doporučujeme vždy realizovat přes úschovnu, ať už advokátní, notářskou nebo u realitní kancleáře, která prodej zprostředkovává. Pokud transakci provádíte přes peněžní, pak budete také potřebovat smlouvu o úschově pežních prostředků. Běžnou praxí je, že se současně s podpisem kupní smlouvy podepisuje také návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Proč uzavírat smlouvu o peněžní úschově?

Jelikož vlastnické právo k nemovitosti vznikne až jeho zápisem do katastru nemovitostí, je lepší uzavřít smlouvu o peněžní úschově. Přepis v katastru může trvat až 20 dní, to znamená, že kupující má zaplacenou kupní cenu, ale ještě není vastníkem, tudíž zde vzniká až několika týdenní prodleva. Pokud je uzavřena smlouva o úschově, jsou finanční prostředky z úschovy vyplaceny prodávajícímu až tehdy, kdy je jako vlastník nemovitosti v katastru zapsán kupující. Kupující tak má jistotu, že transakce proběhne oboustranně fér, kdy jeho peníze se ke kupujícímu dostanou až ve chvíli, kdy on se stal právoplatným vlastníkem pozemku.

Jak na prodej pozemku

Jakmile se na prodej Vašeho pozemku připravíte po praktické, technické i právnické stránce, pak by si Vaši pozornost měl získat samotný prodej pozemku a jeho marketing. Každý pozemek je na počátku jen prázdná plocha, která potřebuje vdechnot život. Ne každý člověk má však takovou představivost, kterou by dokázal zrealizovat své stavební plány, proto je dobré a pro Vás velikou výhodou, když potencionálním kupujícím dáte do rukou vizi, nápady, jak se z prázdného pozemku může stát jejich domov.

Pokud ke zprostředkování prodeje pozemku oslovíte realitní kancelář, nejenže pro Vás připravíme veškerou smlouvní dokumentaci a provedeme Vás všemi kroky realitní transakce, ale také pro Vás připravíme a zrealizujeme takový marketing Vašeho pozemku, který jej prodá za nejvyšší cenu a v krátkém čase.

Ukázka, jak může vypadat i Váš prodej pozemku.

​​​​​​

 

Aktuální nabídka a naše služby.

Co dalšího můžete udělat pro kvalitní prezentaci a rychlý prodej Vaší nemovitosti?

Profesionální video3D scan a půdorysvizualizacihome stagingweb nemovitostioffline marketingonline marketing

Autor: Nikola Repaská