RE/MAX Centrum

Jak se počítají plochy nemovitosti?

Podlahová plocha bytu

je půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Podlahová plocha mezonetového bytu

umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stejný, jako v případě podlahové plochy bytu viz výše a plocha schodiště pouze v poschodí odkud schody vedou.

Podlahová plocha bytu s galerií

kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako plocha místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti.

Balkony, terasy, lodžie, sklepy a atria

I když je na balkon, terasu, lodžii či atria vstup přímo z dotčeného bytu, jejich plocha se do podlahové plochy nezapočítává. Stejně je tomu i v případě sklepa, který se do podlahové plochy bytu nezapočítává.

Obytná plocha

je součet všech místností určených k trvalému obývání a mají nejmenší podlahovou plochu 8 m2. V případě kuchyně, pak plochu nejméně 12 m2 s přímým denním osvětlením, větráním a vytápěním s možností regulace tepla. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m. Nepočítají se koupelny, záchody, sklepy, schodiště, chodby, balkony, terasy, komory nebo úklidové místnosti, protože nesplňují podmínky velikosti nebo nemají okno.

Užitná plocha

používá se hlavně u budov a rodinných domů. Na rozdíl od podlahové plochy nezahrnuje konstrukční - sloupy, šachty, příčky, komíny, funkční plochy - kde jsou umístěny zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory, průchozí prostory - schodišťové šachty, výtahy, eskalátory. Zahrnuje plochu, kterou v bytě skutečně využijete, měří se tedy uvnitř vnějších stěn. Do užitné plochy se počítá balkón, lodžie, terasa, sklepa, půda či podkroví, pokud je majitel nemovitosti výhradním uživatelem těchto prostor.

Poznámka: Vypočtená plocha se uvádí v m2 a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo směrem nahoru.

Podlahovou plochu také můžeme nalézt v katastru nemovitostí v náhledu jednotky / podíl na společných částech budovy. Je zapsána takto: 4367/159056. Číslo před lomítkem by měla být podlahová plocha bytu, kterou je potřeba vydělit 10, 100 nebo 1000. V tomto případě je podlahová plochy 43,7m2. Jelikož si však tímto údajem nemůžeme být 100% jisti, proto je nejjistějším způsobem, jak zjistit přesnou podlahovou plochu jednotky, prohlášení vlastníka.

Plocha pozemku

je celková plocha pozemku, která je zapsaná v katastru nemovitostí. Tuto plochu hledáme podle parcelního čísla.

Zastavěná plocha

je plocha ohraničená obvodovými konstrukcemi všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy se počítají i lodžie, arkýře, přístřešky nebo terasy. Naopak se do ní nezapočítavají balkóny, chodníky a cesty, terasa bez přístřešku (zpěvněný terén) nebo přesahy střechy.

Zpevněná plocha

je plocha všech cest, komunikací, parkovacích stání a ploch nezastřešených venkovních teras, které mají zpevněný povrch.

Plocha zahrady

je nejjednodušeji vypočítána jako plocha pozemku, od které je odečtena zastavěná plocha a plocha zpevněných cest.

 

✅ Aktuální nabídka a naše služby.

Co můžete udělat pro kvalitní prezentaci a rychlý prodej Vaší nemovitosti?

Profesionální video3D scan a půdorysvizualizacihome stagingweb nemovitostioffline marketingonline marketing

 

Autor: Nikola Repaská