RE/MAX Centrum

Podnájem nebo pronájem?

Možná stejně jako většina lidí používáte pojem „pronájem“ v domění, že podnájem je, když pronajmete jeden pokoj v bytě. Pronájem je totéž nájem i podnájem. Pronájem je výraz, který lidé často používají, ale v zákonných normách se nevyskytuje. Zákon definuje pouze dva pojmy, nájem a podnájem. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Nájem (vlastník nemovitosti – nájemce)

Jedná se o nájemní vztah, který je mezi majitelem nemovitosti a jeho nájemníkem. Pokud se rozhodnete svou nemovitost pronajímat, uzavřete s nájemníkem nájemní smlouvu, ze které podle občanského zákoníku vyplývají určitá práva a povinnosti. Nájem můžete uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Její výpověď je daná datem ukončení, dohodou smluvních stran nebo výpovědí s výpovědní lhůtou.

Podnájem (nájemce – podnájemce)

Vztah, který vzniká mezi nájemníkem (má nájemní vztah s bytovým družstvem) a jeho podnájemníkem. Podnájem je situace, kdy nájemce pronajímá svůj nájem někomu dalšímu. Podnájem se tedy nemusí týkat jen jednoho pokoje v bytě, ale celého bytu. O podnájem se jedná vždy, když ten, co má od někoho nemovitost pronajatou ji pronajímá dál. Podnájem trvá jen po dobu, kdy trvá nájemní smlouva. Při jejím ukončení, končí i smlouva o podnájmu. Je to tak proto, že podnájemní vztah je nadřízený nájemnímu vztahu, který již existuje.

Další rozdíly mezi nájmem a podnájmem

Zatímco v případě nájmu si můžete trvalé bydliště v nájemním bytě či domě vyřídit i bez souhlasu majitele, u podnájmu k tomu potřebujete souhlas majitele nemovitosti. U nájmu jako vlastník nemůžete ovlivnit to, zda v něm lidé nebudou chovat zvířata nebo provozovat podnikatelskou činnost.  Nájemníky nemůžete omezovat. V podnájemní smlouvě však můžete zakázat chov domácích mazlíčků, omezit podnikání nebo vydat třeba zákaz kouření.

 

KAM DÁL

Kdy může dát pronajímatel nebo nájemce výpověď z nájmu?

Jak si pronajmout byt když mám kočku nebo psa?

Družstevní byt jako dobrá investice

Autor: Nikola Repaská