RE/MAX Centrum

Reklamační řád

Jsme realitní kancelář sítě kanceláří RE/MAX a řídíme se vysokými standardy konceptu RE/MAX. Garantujeme našim zákazníkům vysoce etické chování tím, že jednáme v souladu s Reklamačním řádem RE/MAX.

Garantujeme našim zákazníkům

vysoce etické chování tím, že jednáme v souladu s Reklamačním řádem.

Realitní kanceláří RE/MAX se rozumí fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která je na základě smlouvy o franšíze uzavřené se společností Kreuziger&Sobotik, s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČ 271 77 149 (dále jen „RE/MAX Česká republika“), smluvně oprávněna a povinna k využívání systému RE/MAX. Každá realitní kancelář RE/MAX je nezávisle vlastněna a provozována.

Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář RE/MAX poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb realitní kanceláří RE/MAX vyhledána (zejména kupující nebo nájemce). Klientem se tato osoba nestává ani uzavřením dohody o složení blokovacího depozita.

Shledá-li klient služby poskytované příslušnou realitní kanceláří RE/MAX za nevyhovující, nebo bude-li mít k provádění obchodního případu jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u příslušné realitní kanceláře RE/MAX či prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách www.re-max.cz.

Příslušná realitní kancelář RE/MAX je povinna vyplnit s klientem o každé reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační formulář.

Reklamace bude příslušnou realitní kanceláří RE/MAX vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se realitní kancelář RE/MAXs klientem písemně nedohodne jinak.

Reklamaci může realitní kancelář RE/MAX uznat jako oprávněnou, nebo odmítnout jako neoprávněnou.

Pokud realitní kancelář RE/MAX uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými nežádoucí stav odstraní. Odstranění nežádoucího stavu může spočívat též v poskytnutí náhrady klientovi. Náhradou se rozumí zejména přiměřená sleva na poskytovaných realitních službách. Realitní kancelář RE/MAX zašle kopii reklamačního formuláře včetně informace o vyřízení reklamace společnosti RE/MAX Česká republika.

Pokud realitní kancelář RE/MAX odmítne reklamaci jako neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně klienta. Realitní kancelář RE/MAX zašle kopii reklamačního formuláře včetně informace o vyřízení reklamace společnosti RE/MAX Česká republika. Společnost RE/MAX Česká republika vyhodnotí reklamaci a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve příslušnou realitní kancelář RE/MAX, aby zjednala náležitou nápravu dle pokynů společnosti RE/MAX Česká republika.

Na základě zjištění učiněných z reklamací vyvozuje realitní kancelář RE/MAX a společnost RE/MAX Česká republika důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.

Dojde-li mezi stranami smlouvy ke sporu, vzniká právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se podává na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Realitní kancelář RE/MAX a společnost RE/MAX Česká republika zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky.

Tento Reklamační řád je závazný pro všechny realitní kanceláře RE/MAX na území České republiky a může být měněn pouze společností RE/MAX Česká republika.

 

Nebyli jste spokojeni se službami makléře? Napište nám.

*
*
*
*
phone: email: fname:

SVĚŘTE SE DO RUKOU SILNÉHO BRANDU

Prodávejte s námi za maximální cenu

Poskytneme Vám kompletní realitní služby

-> Prohlédněte si všechny naše služby

Jsme Vaši partneři

protože jste našimi partnery, kteří od nás mají vždy 100% pozornost a péči. Nasloucháme Vám, respektujeme a chráníme Vaše zájmy a potřeby.

 

Jsme Vaše jistota

protože mluvíme narovinu, a slibujeme jenom to, co umíme dodržet. Našim cílem je jednat ve Váš prospěch a prodat za co nejvyšší možnou cenu.

 

Jsme Váš úspěch

protože na nás se můžete spolehnout, že Vám za každou cenu poskytneme kvalitní služby, které jsou zárukou naší odměny, na kterou si vyděláme.