RE/MAX Centrum

Je důležité vědět, podle kterého zákoníku se řídí rezervační smlouva?

Věděli jste, že rezervační smlouva se může řídit zákonem o realitním zprostředkování nebo občanským zákoníkem? V případě sporu pak soud posuzuje, podle kterého zákona se konkrétní rezervační smlouva řídí a která „pravidla“ se tak na ní vztahují.

Rezervační smlouva podle zákona o realitním zprostředkování znamená, že jste v právním vztahu nejen s prodávajícím, ale také s kupujícím a z toho plyne řada dalších povinností (vč. těch podle spotřebitelského zákona), které když nedodržíte nebo porušíte, může kupující od smlouvy odstoupit nebo to způsobí neplatnost smlouvy či některých ujednání.

Rovněž nemůžete kupujícího zavázat k uzavření kupní smlouvy a za porušení této povinnosti sjednat sankci a pokud to uděláte, je takové ustanovení neplatné. Proto je pro vás výhodnější, když se vaše rezervační smlouva řídí občanským zákoníkem.

Některé znaky rezervační smlouvy se mohou řídit oběma zákony a pouze podle jednoho znaku obvykle nelze určit, kterým zákonem se smlouva řídí. Je potřeba zaměřit se na všechny a smlouvu posoudit jako celek.

Pokud se vaše rezervační smlouva řídí zákonem o realitním zprostředkování, není to špatně a neznamená to, že by byla automaticky neplatná. Je však důležité si uvědomit, jaká rizika se k takové smlouvě vztahují a počítat s tím, že v případě soudního sporu vás smlouva nemusí ochránit.

Níže přinášíme přehled rozdílů rezervační smlouvy, kdy se řídí občanským zákoníkem a kdy zákonem o realitním zprostředkování.

Kterým zákonem se rezervační smlouva (RS) řídí?

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zákon č. 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování

RS je uzavřena jako oboustranná mezi realitním zprostředkovatelem a kupujícím bez účasti prodávajícího

RS je uzavřena jako oboustranná mezi prodávajícím a kupujícím.

RS je uzavřena jako třístranná mezi prodávajícím a kupujícím za účasti realitního zprostředkovatele jako vedlejšího účastníka.

V RS se zprostředkovatel zavazuje zprostředkovat uzavření realitní smlouvy nebo vyvíjet činnost vedoucí k jejímu uzavření.

V RS se zprostředkovatel zavazuje zajistit smluvní dokumentaci a úschovu kupní ceny.

RS obsahuje výčet povinností zprostředkovatele.

V RS zprostředkovatel prohlašuje, že poskytl kupujícímu informace o závadách a omezeních nemovitosti.

V RS prodávající prohlašuje, že poskytl kupujícímu informace o závadách a omezeních nemovitosti.

V RS se prodávající a zprostředkovatel zavazují nenabízet nemovitost k prodeji.

V RS je sjednána provize pro zprostředkovatele nebo sjednáno započtení provize na rezervační poplatek.

V RS je sjednána úhrada nákladů ve prospěch zprostředkovatele.

V RS je sjednaný vzájemný závazek uzavřít kupní smlouvu a sankce za její neuzavření je pouze mezi prodávajícím a kupujícím.

V RS je sjednaný závazek prodávajícího a/nebo kupujícího uzavřít kupní smlouvu a sankce za její neuzavření pro zprostředkovatele.

V RS je sjednaný závazek prodávajícího a/nebo kupujícího poskytnout zprostředkovateli součinnost s uzavřením kupní smlouvy a sankce za její neposkytnutí.

RS obsahuje poučení spotřebitele o možnosti odstoupit od smlouvy, pokud je uzavřena mimo obvyklé podnikatelské prostory.

RS obsahuje poučení spotřebitele o mimosoudním řešení sporů.

Rezervační poplatek skládá kupující ve prospěch prodávajícího.

Rezervační poplatek skládá kupující ve prospěch zprostředkovatele.

Potřebujete poradit nebo zkontrolovat vaši rezervační smlouvu nebo jiný právní realitní dokument? Napište nám.

*
*
*
lname: phone:

Pomůžeme vám s jakoukoli právní situací.

Máte nějakou nestandardní situaci, která může prodej Vaší nemovitosti komplikovat?

Nevadí. Poradíme si s jakýmkoli problémem, ať je to společné jmění manželů, exekuce, věcná břemena, nebo zapomenuté příjezdové cesty.

Více informací o právních službách.

Smluvní dokumentace na míru. Každý obchodní případ řešíme individuálně. Prodávajícímu poskytujeme právní servis zdarma.

Tým zkušených právníků. Spolupracujeme s advokátní kanceláři s dlouholetou praxí a zkušenostmi v realitním oboru.

Odborníci na realitní právo. Připravíme všechny dokumenty spojené s obchodní transakcí, včetně případných právních vad.

Autor: Nikola Repaská